Forssan Autoteknillinen Yhdistys ry

20.04.2011 - FORSSAN ATYN KOTISIVUT AVATTU

Forssan Autoteknillisen Yhdistyksen uudet kotisivut on avattu.


Sivujen avulla parannetaan yhdistyksen tiedotustoimintaa niin jäsenistölle kuin yhdistyksen yhteistyökumppaneina toimiville kannatusjäsenille.