Forssan Autoteknillinen Yhdistys ry

Historia

 

Pöytäkirja autoteknikkojen kokouksesta, joka pidettiin Forssan kauppalassa Forssan Auto OY:n konttorissa marraskuun 13 päivänä 1937.

Kokouksessa oli läsnä 8 autoalaa edustavaa henkilöä.

 

1§.

Kokouksen avasi Autoteknikkojen Liiton sihteeri DI O. Kurkisainio selostaen liiton toimintaa ja päämääriä, alustaen lopuksi kysymyksen liiton paikallisosaston perustamisesta Forssaan.

 

2§.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin autokatsastaja A. J. Mäkinen ja sihteeriksi N. Lavasmäki.

 

3§.

Päätettiin yksimielisesti perustaa" Forssan Autoteknikot" niminen yhdistys, jonka kotipaikka on Forssan kauppala.

Yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Suomen Autoteknikkojen Liitto ry:hyn.

 

4§.

Liiton Helsingin paikallisyhdistyksen mallisäännöt hyväksyttiin yhdistyksen säännöiksi, oikeuttamalla johtokunta tekemään niihin muodollidet korjaukset.

 

5§.

Yhdistyksen johtokuntaan päätettiin valita neljä vakinaista ja kaksi varajäsentä. Johtokunta oli päätösvaltainen kolmen jäsenen ja puheenjohtajan saapuvilla ollessa.

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin autokatsastaja A. J. Mäkinen Forssasta, sekä jäseniksi tehtailija J. W. Filppu ja johtajat Eino Rantanen, Kasper Lindholm ja Niilo Lavasmäki. Kaikki Forssasta.

Varajäseniksi valittiin edustaja Mauri Kesävaara ja huoltoaseman esimies Leevi Ilmonen. Molemmat Forssasta.

 

6§.

Yhdistyksen tilejä tarkastamaan valittiin johtaja Armas Aro ja kauppias K. E. Järvinen, sekä varalle autoteknikko Toivo Filppu. Kaikki Forssasta.

 

7§.

Yhdistyksen jäsenmaksuksi vv. 1937 - 38 määrättiin 50 markkaa, kirjaamismaksu 25 markkaa.

 

8§.

Päätettiin, että pöytäkirjat yhdistyksen kokouksista luetaan ja tarkastetaan seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

 

Aarne Mäkinen                                                         Niilo Lavasmäki

Puheenjohtaja                                                          Sihteeri